تاریخ شفاهی ( Oral History )

  ” در گذشته تاریخ را کسی می نوشت که خود اتفاقات تاریخی را دیده بود. بهتر است با چشم اتفاقات را ببینیم، تا با گوش از آنها با خبر شویم . آنچه که دیده می شود دروغ نیست. “ ( ایزیدور سویل ، Isodore of Sevilla ، فیلسوف اسپانیایی , 560 … تاریخ شفاهی ( Oral History ) weiterlesen