نقاشی دیواری

 

wandmalerei

نقاشی دیواری زن گلچین در Stabiae – ایتالیا ( قرن یک قبل از میلاد  )

نقاش در یک زمینه فیروزه ی زنی را به تصویر در آورده که با یک لباس بلند زعفرانی رنگ و یک شال سفید  مشغول گل چیدن است.

مارکس اشاره می کند که “هنری زیبا تر از از هنر یونان باستان خلق نگردیده است و ما هنوز از این هنر لذت می بریم”. اما سوال این است که چگونه می تواند یک جامعه برده داری و یا به قول مارکسیست ها یک زیربنای عقب افتاده چنین هنری ( روبنا ) را به وجود آورد که سیستم پیشرفته سرمایه داری قادر به خلق آن نیست. این نقاشی از شهر Stabiae نظریه مارکس در باره هنر دوره باستان را تائید می کند.

Ein Gedanke zu “نقاشی دیواری

  1. fariba Says:

    Mai 31st, 2009 at 21:12 e

    روح حقیقت گرایی در آثار یونانی و رومی در زمینه های پیکر تراشی و معماری و حتی نقاشی آدم را شگفت زده می کند! روحی اومانیستی و سبکی فاخر که برامده از زیبا پرستی اشراف منشانه این مردمان است. چقدر بین هنر شرق و غرب فاصله است .در غرب بعد و پرسپکتیو ، انسان گرایی ، واقع گرایی و در شرق که کمتر به انسان پرداخته شده و بیشتر بر 2بعدی بودن در هنر تصویر سازی اصرار می کند.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.