یک شمشیر از دوره ساسانیان

 

یک شمشیر تزئین شده با غلاف از اواخر دوران ساسانیان در موزه چاقو و شمشیر در شهر Solingen ( آلمان ) که برای اولین بار در سال 2005 به معرض نمایش گذاشته شد.

این شمشیر در سال 1965 از عتیقه فروشان خریداری و در موزه Römisch – Germanische در شهر Mainz در آلمان ترمیم گردید. محل یافت این شمشیر ( 88,5 cm ) در ایران قید نشده است.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert