تروتسکی – توجیه یک جنایت

lenien2

یک عکس از راست : کامنف ( Kamenew ) ، لنین و تروتسکی

  در ماه ژوئن 1918 به دستور رهبر شوروی ( لنین ) نیکلای دوم ( آخرین تزار روسیه )، همسر، فرزندان و خدمتکار خانواده تزار در زیر زمین یک خانه مسکونی در شهر ‚Jekaterinburg‘ به قتل رسیدند. نام این شهر بعد به ‚Swerdlow‘ که دستور قتل خانواده تزار را امضاء کرده بود به Swerdlowsk‘ تغییر داده شد. تروتسکی این جنایت را  چنین توجیه کرد:

„انعطاف ناپذیری در محاکمه سریع تزار و حکم اعدام به دنیا نشان می دهد که ما جنگ حود را بدون  رحم و ترحم ادامه می دهیم و از هیچ چیز وحشت نداریم. اعدام خانواده تزار واجب بود : نه فقط برای اینکه دشمن را بترسانیم و او را از دل و جرات بی اندازیم، بلکه همچنین افراد خودمان را تکان دهیم و بیدار کنیم. با اعدام خانواده تزار ما به پیروان خود این پیام را فرستادیم که دیگر راه برگشت وجود ندارد، یا پیروزی مطلق (بلشویک ها )، یا نابودی به طور کامل ( نابودی بلشویک ها – نویسنده). لنین به روشنی این مسئله ( فرمان قتل سریع حانواده تزار )  را تشخیص داده بود. „

یک ماه بعد از قتل خانواده تزار خواهر همسر نیکلای دوم و دیگر اعضای خاندان تزار را به راهرو زیرزمینی یک معدن انتقال می دهند و با نارنجک معدن را منفجر می کنند. اما تمام اعضای خاندان تزار در معدن فوری کشته نشدند. یک دهقان خبر می دهد که ساعت ها بعد از انفجار نارنجک صدای آواز های کلیسا از معدن بگوش می رسید. در سال 1940 تروتسکی در تبعید بدست جاسوسان انعطاف ناپذیر استالین به قتل رسید و کامنف در سال 1936 اعدام شد.

4 Gedanken zu “تروتسکی – توجیه یک جنایت

  1. اکثر وب سایت های فارسی یا در اختیار چپ هاست ( پولش را از کجا می آورند ؟ از ف تابان و کشتگر و ….بپرسید ) یا چپ ها در آنها نفوز کرده اند ( مثل رادیو فردا ) یا از چپ ها میترسند ( چون هر کس انتقاد به چپ کند توسط مافیای فراماسونری روسیه و گارد های فاشیستی رسانه ای ان کوبیده میشود و بالعکس هر بیسواد تازه کاری که در تعریف چپ مقاله بنویسد یا علیه اشخاص معروف مخالف چپ دهن درانی کند فورا با تمجید وب سایت های زنجیره ای روسی روبرو میشود و نانش توی روغن )
    مارکسیسم در ایران انقدر که مذهب شناخته شده از طرف مردم شناخته شده نیست و تصورات خامی نسبت به ان هنوز در میان جوان ها وجود دارد که خطری بالقوه برای آینده ایران به شمار میرود . لطفا با نقل قول های دقیق از مارکس و انگلس و لنین و کامنوف و استالین و تروتسکی و روز نامه مردم (حزب توده ) در ۵۷ سال گذشته ذهن جوانان را به واقیت این اندیشه و دست آوردهای ان برای دیکتاتوری دولتی تک حزبی روشن کنید . چون مارکسیسم دارد از ضد مذهب بودن خود به معنی بهتر از مذهب بودن و حتا سکولاریسم قلابی سوه استفاده میکند .

  2. علمی بودن جهان بینی هایی چون سوسیالیسم و مارکسیسم مشخص است ! حال اینکه توسط عده ای خاص به مرحله عمل برسند و در آن حین اتفاقات ناخوشایندی هم رخ بدهد دلیل نمی شود که کل قضیه را زیر سوال برد. کاش مشخص می کردید که منبع اطلاعاتی شما از چه کتابی است! در ضمن اگر مطالعه در زمینه انقلاب روسیه صورت بگیرد و با در نظر گرفتن شرایط تاریخی می توان بهتر قضاوت کرد! راستی در همان دوره سرمایه داری آمریکا بر علیه کارگران معدن دست به جنایاتی زد که غیر قابل تصور است مثل آتش زدن چادرهای کارگران و زنده سوزاندن ده ها زن و کودک و… خانم سمیه هم مثل یک بی سواد که تازه از خواب بیدار شده باشند حرف زده اند! بدون شناخت از مارکس و سوسیالیسم و بدون هیچ سند تاریخی سخن پراکنی کرده اند…مگر می شود در مورد همچین مسائلی به همین راحتی حرف زد! ایشان هنوز از روسیه حرف می زند ؟؟؟ خیلی عجیب است تمام سایت های چپ که فیلتر هستند چپ گرا یان هم که زندانی می شوند و حق نوشتن هم که ندارند!!! نسل جدید چپ ایران دیگر وابسته نیست! ماجرای حزب توده هم در زمان خودش قابل توجه است…

  3. فریبا خانم من نمیدانم شزایط زمان یعنی چی؟ جنایت جنایت است و هیچ توجیهی ندارد این فرمان لنین را برای قتل کودک و کلفت و نوکر تزار را با هیچ چیزی نمیتوان قابل دفاع دانست و مشمول مرور زمان هم نمیشود دیگر وقت آن رسیده که دیگر اصرار بر اشتباهات گذشته نکنیم و قبول کنیم که اینها یک مشت جنایتکا بیشتر نبودند. جنایات بلوک سرمایه داری دلیل بر توجیه این آدم کشی لنینیست ها نیست لنین خود فرمان آدم کشی و قتل خانواده تزار را داد و اگر هم نداده بود خبر داشت و هیچ اعتراضی از او در تاریخ به ثبت نرسیده.

  4.  من نمیدانم شزایط زمان یعنی چی؟ جنایت جنایت است و هیچ توجیهی ندارد این فرمان لنین را برای قتل کودک و کلفت و نوکر تزار را با هیچ چیزی نمیتوان قابل دفاع دانست و مشمول مرور زمان هم نمیشود دیگر وقت آن رسیده که دیگر اصرار بر اشتباهات گذشته نکنیم و قبول کنیم که اینها یک مشت جنایتکا بیشتر نبودند. جنایات بلوک سرمایه داری دلیل بر توجیه این آدم کشی لنینیست ها نیست لنین خود فرمان آدم کشی و قتل خانواده تزار را داد و اگر هم نداده بود خبر داشت و هیچ اعتراضی از او در تاریخ به ثبت نرسیده.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.